Les nostres accions

 

Des de l'any 2008, des de de la Xarxa, hem posat en marxa diverses accions per oferir-vos una aproximació justa a la cultura dels Pirineus, més concretament: intercanvis científics, programes de recerca sobre el patrimoni pirinenc, espais de compartir coneixements i bones pràctiques mitjançant seminaris de formació, organització d'exposicions, publicacions, jornades d'estudi, actes culturals comuns, disseny conjunt de kits educatius i eines de difusió del coneixement.

La xarxa PATRIM ha dissenyat diversos projectes que s'han beneficiat del suport de programes europeus i crèdits del Fons Europeu de Desenvolupament Regional:

 

PATRIM I - 2009-2012

Creació i visibilitat de la primera xarxa pirinenca formada per 8 centres patrimonials, amb capacitat per evolucionar i generar conjuntament una oferta cultural i una oferta turística sostenible de qualitat amb sinergies intersectorials. 3 nivells de treball: cooperació temàtica bilateral, vincle territorial i millora d'equipaments. Accions: intercanvis de bones pràctiques, formació, pla de màrqueting comú, actes científics, millora de centres i dinamització territorial, tècniques escenogràfiques i gestió sostenible.

Aquest projecte va comptar amb el suport del POCTEFA 2007-2013 (FEDER), la Comissió per al Desenvolupament de Massif des Pyrénées, els departaments de l'Ariège i Hautes-Pyrénées, la Regió Midi-Pyrénées i la Generalitat de Catalunya.

 

PATRIM Euroregió Cultural - 2013

Realització de les primeres trobades pirinenques de museus i patrimoni a Esterri d'Àneu (120 participants). Ampliació de la col·laboració en xarxa.

Aquest projecte va rebre el suport de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània en el marc de la convocatòria de projectes de Cultura, la Comissió per al Desenvolupament de Massif des Pyrénées, dels departaments l'Ariège i Hautes-Pyrénées, la Regió Midi-Pyrénées i la Generalitat de Catalunya.

 

PATRIM Joventut - 2014 fins a l'actualitat

Intercanvis i trobades de joves d'Aragó i l'Ariège amb consciència del patrimoni pirinenc.

Aquest projecte rep el suport del programa Erasmus+.

 

PATRIM II - 2014-2015

Es proposen tres accions: formació concreta i d'aplicació immediata per millorar els centres (comunicació, xarxes socials, gestió de botiga del museu, etc.); esdeveniments culturals itinerants; millora de la gestió i promoció de la xarxa (progrés de l'AECT, Web, oferta turística per a proveïdors d'allotjament) Sensibilització de nous socis i col·laboradors (universitats, interpretació del patrimoni), amb l'objectiu d'ampliar la xarxa.

Aquest projecte va comptar amb el suport del POCTEFA 2007-2013 (FEDER), la Comissió per al Desenvolupament de Massif des Pyrénées, els departaments de l'Ariège i Hautes-Pyrénées, la Regió Midi-Pyrénées i la Generalitat de Catalunya.

 

PATRIM+ - des de 2016

Objectius:

Creació de l'INSTITUT VIRTUAL DEL PATRIMONI PIRINENC:

  • Observatori Patrim (recollida de dades i promoció de la recerca de les universitats a/amb els centres, temes d'interès: dones, diàspora, contraban, arqueologia, ruralitat, modernitat i contemporaneïtat...)
  • Centre de recursos en línia (aplicació Tics per compartir coneixements sobre el patrimoni pirinenc)
  • Tallers de difusió, extensió i formació
  • Millora del servei de qualitat del centre

INNOVACIÓ I VALORACIÓ SOSTENIBLE:

  • Estratègies participatives comunes
  • Accessibilitat dels visitants als centres
  • Inclusió cognitiva i social
  • Ecoeficiència dels equips
  • Màrqueting turístic en xarxa

  GESTIÓ I COMUNICACIÓ de la Xarxa

Socis de la xarxa