Espai Salto de Roldán

L’Espai Salto de Roldán es troba a la localitat de Sabayés, població que pertany a l’Ajuntament de Nueno. Geogràficament està al “pie de sierra”, zona de contacte entre les planes a peu de muntanya de la vall de l’Ebre i els contraforts més meridionals del Pirineu, com la Sierra de Guara. El seu objectiu és donar a conèixer el territori mitjançant les plantes, de tal manera que a través d’aquestes puguem tenir informació sobre la seva relació amb la ramaderia, l’activitat humana i el clima, entre altres temes. Les eines que utilitzem per aconseguir aquest objectiu són: l’exposició, el jardí, els tallers i els recorreguts per la natura.