El Ecomuseo de los Valles de Àneu reconocido con la Cruz de San Jordi

El Govern de la Generalitat ha atorgat la Creu de Sant Jordi a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Pel Govern, el compromís de l’Ecomuseu amb el seu entorn ha quedat demostrat a través de les activitats de dinamització social i comunitària del territori. En destaca també la seva tasca de recuperació, promoció i reivindicació de l’artesania pirinenca com a producte de qualitat, que considera que ha esdevingut motor per a la dinamització de nous mercats.

El Ecomuseo de los Valles de Àneu, perteneciente a la Red Patrim, ha sido reconocido con la Cruz de San Jordi que le fue entregada en el Palacio de la Generalitat por el Presidente de Cataluña.

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ha estat reconegut aquest 2020 per “el seu treball de recuperació, restitució i difusió de l’etnografia de les Valls d’Àneu i de la resta del Pallars, tasca duta a terme des de fa més de 25 anys. El seu compromís amb l’entorn ha quedat demostrat a través de les activitats de dinamització social i comunitària del territori. La seva tasca de recuperació, promoció i reivindicació de l’artesania pirinenca com a producte de qualitat ha esdevingut motor per a la dinamització de nous mercats”.